Fase 3: Bloc 2: Actualització d'una unitat seqüencial i experimental a l'aula
Durada orientativa de la fase 3: 20hores

En el segon s’experimentaran algunes actuacions al centre per observar els canvis que produeixen en activitats habituals.

  • Bloc 1 De les orientacions metodològiques a l’aula
  • Bloc 2 Actualització d’una unitat seqüencial i experimentació a l’aula

Situem-nos Es comença aquesta fase havent adaptat les orientacions metodològiques prescriptives del currículum a les característiques del nostre centre.

Què ens proposem fer en aquest bloc? En aquest bloc ens centrarem en la reflexió sobre la pràctica a l’aula. Utilitzarem un document amb indicadors que ens ajudarà a analitzar una activitat que ja fem a l’aula i a modificar-la.

Com ho farem? Partirem de l’anàlisi individual d’una activitat que ja es realitza a l’aula i, amb l’ajuda dels indicadors es detectaran aspectes febles que cal complementar. La proposta de millora es consensuarà en cicle. L’experimentació a l’aula aportarà evidències que justifiquin possibles canvis. Una vegada compartides en claustre les diferents experiències es prendran acords per continuar avançant.

Activitats