Fase 3. Bloc 1. De les orientacions metodològiques a l'aula. Durada orientativa del bloc: 20 hores

Aquesta és la fase de més durada, on es realitzarà l’experimentació.

La fase es desenvoluparà en dos grans blocs. En el primer es treballarà amb la selecció de criteris metodològics i actuacions per concretar-los a l’aula. En el segon s’experimentaran algunes actuacions al centre per observar els canvis que produeixen en activitats habituals.

  • Bloc 1: De les orientacions metodològiques a l’aula
  • Bloc 2: Actualització d’una unitat seqüencial i experimentació a l’aula

Bloc 1: De les orientacions metodològiques a l’aula

Situem-nos Una vegada ajustat l’itinerari als interessos i necessitats del centre, després d’haver consensuat la definició de metodologia i compartit la percepció sobre la línia metodològica de centre, iniciem un altre bloc de treball.

Què ens proposem fer en aquest bloc? En aquest bloc es pretén aprofundir en els criteris metodològics a partir de models pràctics, ampliar la mirada amb aportacions diverses en relació a la metodologia i potenciar el debat pedagògic que concreti els criteris metodològics a l’aula.

Com ho farem? Un cop treballades les orientacions que formen part del currículum i que tenen caràcter prescriptiu a la fase anterior, s’analitzaran quatre models d’avaluació extrets dels Documents d’Identificació i Desplegament de les Competències Bàsiques (àmbits de Coneixement del Medi, Lingüístic, Matemàtic i Digital).

En segon lloc, es proporcionaran materials procedents d’altres fonts per tal d’ampliar la mirada i cercant que la conceptualització metodològica s’adapti cada vegada més a la realitat i a la situació concreta de l’escola.


Activitats