Fase 2: Fase de planificació.
Durada orientativa de la fase: 2 horesTots entenem el mateix per metodologia?
En la fase de planificació cal que el centre es faci seu l’itinerari i l’adapti a les necessitats i al context del centre. Per fer-ho, convé que tinguem clar què entenem per metodologia i compartim, tots plegats, aquest concepte.

Què diu el currículum sobre metodologia?
També cal conèixer quines són les orientacions del currículum respecte la metodologia.

Quins són els nostres objectius?
A partir de:

  • Les inquietuds i percepcions entorn al tema de la metodologia que hem recollit en el centre
  • El coneixement del que diuen els documents del Centre sobre aquest tema (PEC)
  • Una primera aproximació a la definició de metodologia
  • Els criteris metodològics de les diverses àrees del currículum

Modificarem, si cal, els objectius generals de l’itinerari de formació per ajustar-los tant com sigui possible a la situació concreta del nostre centre.Activitats