Activitat 1. Què entenem per metodologia?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu compartir el concepte de metodologia, pas essencial per avançar en la línia metodològica del centre.


Orientacions de treball


 Cicle1. Per grups de 4, cada persona trieu una paraula de la llista següent i utilitzeu-la per redactar una definició de metodologia:

 • objectiu
 • estratègia
 • criteri
 • paper de l’alumnat
 • paper del professorat
 • utilització dels recursos
 • agrupaments
 • inclusió/diversitat

Un exemple de definició podria ser, per ex. "Conjunt d’estratègies i criteris que s’organitzen per aconseguir un objectiu", tot i que n’hi ha d’altres possibles.


2. Després, en grups de 8 mestres, refeu la definició de metodologia incorporant la paraula de l’altre grup de 4. Contrasteu les dues definicions i complementeu-les si s’escau.


3. Finalment en claustre, contrasteu les definicions de metodologia que trobareu en el material de formació (mf_f2_a1) amb les que heu proposat vosaltres i consensueu-ne una com a claustre (ft_f2_a1).
Materials


 • Material de formació: Definicions de metodologia
  mf_f2_a1.pdf

 • Fulls de treball: Què entenem per metodologia?
  ft_f2_a1.pdf