Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores
El propòsit de la fase inicial és conèixer l’estructura de l’itinerari i les fases en què es divideix, el tipus de documents amb els que es treballarà i fixar els objectius generals. Alhora, es proposa fer una autodiagnosi per tal de prendre consciència del punt de partida de cadascun dels components del grup en relació amb la metodologia del centre.

És per això que, en acabar aquesta fase, s’hauria de tenir un visió general de l’estructura, dels objectius i de la línia metodològica del centre.Activitats