Activitat 1. Valorem la nostra experiència

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Posar en comú les valoracions personals de l'experiència que s'ha dut a terme


 Descripció
La finalitat d'aquesta activitat és la posada en comú de com tot l'equip ha viscut el procés per fer aflorar els punts on hi ha més coincidències o més diferències.


Orientacions de treball


1. Us proposem ara que reflexioneu sobre el procés seguit en la implementació d'aquesta formació. Tot seguit teniu unes preguntes que us poden guiar en la vostra reflexió:

  • Esteu satisfets amb el treball realitzat?
  • Us ha estat útil?
  • Què us ha aportat?
  • Quina incidència ha tingut en les vostres relacions amb l'equip?Ara completeu la graella del següent full de treball


2. Poseu en comú les valoracions fetes en el full de treball de l'activitat anterior i deixeu constància de les reflexions fetes. Aquest és el setè full de la carpeta de formació.Document per a la carpeta de formació