Activitat 2. Enriquim la nostra unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Prendre decisions respecte a possibles canvis o modificacions de la unitat didàctica.
  • Consensuar propostes de millora i enriquiment.


 Descripció
Partint dels documents Anàlisi conjunta de la unitat didàctica i La nostra unitat didàctica, tot l'equip educatiu consensuarà i redactarà propostes de millora i enriquiment per afegir-les a la unitat didàctica.
Orientacions de treball


1. Després d'haver consensuat les propostes de millora i enriquiment entre tot l'equip educatiu, afegiu-les a la vostra unitat didàctica. Podeu marcar les propostes aportades en un color diferent per fer-les més evidents. Aquest és el sisè full de la carpeta de formació.Document per a la carpeta de formació