Fase 3. Bloc 2. Implementació de la unitat didàctica
Durada orientativa del bloc: 5 hores

Objectius

  • Implementar la unitat didàctica dissenyada en el bloc 1.
  • Interpretar les evidències d'aprenentatge recollides.
  • Elaborar la documentació pedagògica de la unitat didàctica.
  • Compartir les observacions fetes en l’aplicació de la unitat didàctica a l’aula i les nostres conclusions.Què ens proposem en aquest bloc? La finalitat d'aquest bloc és dur a la pràctica la unitat didàctica elaborada en el bloc anterior per comprovar si s'ajusta als objectius proposats i té en compte els aspectes metodològics i organitzatius acordats conjuntament. Tot aquest procés es treballa col·lectivament per incidir en la importància de fer escola.Com ho farem? El treball d'aquest bloc és bàsicament molt pràctic. Primer es porta a la pràctica la unitat didàctica tot documentant el seu procés per posteriorment analitzar-lo en equip.Activitats

  • Activitat 1: Posem en pràctica la unitat didàctica
  • Activitat 2: Documentem la unitat didàctica