Activitat 2. Documentem la unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Interpretar les evidències d'aprenentatge recollides.
  • Elaborar la documentació pedagògica de la unitat didàctica.
  • Compartir algunes de les evidències d'aprenentatge recollides en l’aplicació de la unitat didàctica a l’aula i les nostres conclusions.


 Descripció
Durant el desenvolupament de la unitat didàctica dissenyada en la fase 1 d'aquest bloc s'han anat recollint evidències d'aprenentatge i informació dels processos mitjançant fotografies, enregistraments de vídeo o àudio, a partir del diari d'aula… Ara és el moment de donar significat a aquesta documentació, d'analitzar-la i interpretar-la.

La interpretació que el claustre faci d'aquesta documentació recollida ha de servir per valorar posteriorment la unitat didàctica.
Orientacions de treball


1. Per què observem, documentem i comuniquem? Abans d'analitzar les evidències d'aprenentatge que heu recollit us proposem la lectura d'aquest article d'una mestra de l'escola Congrés-Indians que reflexiona sobre la importància de la documentació pedagògica.


2. D'entre les evidències d'aprenentatge recollides en el desenvolupament de la unitat didàctica seleccioneu-ne 3 que us resultin significatives (poden ser fotografies, apunts del diari d'aula, tall de vídeo o àudio…) per poder-les compartir i treure'n conclusions amb els companys en l'activitat següent.


3. Tenint present la informació que us ha aportat la lectura de l'article Per què observem, documentem i comuniquem?, interpreteu les evidències aportades pels companys i elaboreu la documentació pedagògica de la unitat didàctica. Seleccioneu una petita mostra per adjuntar-la a la carpeta de formació. Aquest és el quart document de la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formació