Activitat 1. Posem en pràctica la unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Implementar la unitat didàctica dissenyada en el bloc 1.


 Descripció
Un cop elaborada la unitat didàctica creada per tot l'equip educatiu en el bloc 1 es procedirà a la seva implementació.
Orientacions de treball


Individual 1. Porteu a la pràctica la programació realitzada. Per tal de facilitar-ne l'observació, el seguiment i la posterior avaluació, aneu recollint informació per poder documentar tot el procés posteriorment. Podeu elaborar un diari d'aula, fer enregistraments d'àudio o vídeo, realitzar fotografies…

Tot seguit teniu un full de treball amb pautes per si voleu realitzar un diari d'aula.