Activitat 2. La nostra unitat didàctica.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Acordar el tema de la unitat didàctica que hem de dissenyar.


 Descripció
A partir de l'activitat guiada proposada pel coordinador, tot l'equip educatiu escollirà el tema a desenvolupar en la unitat didàctica.




Orientacions de treball


1. Mitjançant la dinàmica de grup proposada pel coordinador, tot l'equip educatiu escollirà el tema a desenvolupar en la unitat didàctica. És important que la temàtica seleccionada afecti a tots els infants del centre, o a les seves famílies, i que estigui consensuada per tot el claustre.