Fase 2: Fase de planificació. Del marc normatiu a la pràctica quotidiana.
Durada orientativa de la fase: 6 horesObjectius

  • Conèixer i familiaritzar-se amb la normativa de l'educació infantil, primer cicle.
  • Contrastar la normativa amb la pràctica quotidiana.
  • Concretar els aspectes metodològics a desenvolupar.


Les activitats que se’t proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Situem-nos!
Hem acabat la fase inicial amb la redacció del punt de partida. Ara ens disposem a emprendre la fase de planificació de l’itinerari a partir d'aquest document.


Què ens proposem en aquesta fase?
Volem reflexionar sobre la situació personal i de l’escola respecte als objectius de l’itinerari per concretar uns aspectes metodològics a treballar i enriquir al llarg d'aquesta formació.Com ho farem?

  • En primer lloc ens familiaritzarem amb la normativa vigent del currículum 0-3.
  • Per tal de situar-nos, en la segona activitat, relacionarem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.
  • Acabarem aquesta fase amb la redacció d'un document que reculli els aspectes metodològics que es prioritzen en el centre per treballar-los en la fase següent .Activitats

  • Activitat 1: Currículum i orientacions.
  • Activitat 2: Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.
  • Activitat 3: Aspectes metodològics a treballar.