Activitat 2. Relacionem els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Relacionar els documents teòrics amb la pròpia pràctica docent.


 Descripció
A partir del treball i confecció dels documents ja realitzats en les fases anteriors, en petits grups es contrastarà l'aspecte del Què treballem del document Punt de partida amb els aspectes metodològics que hi fan referència del document Currículum i orientacions. Educació infantil, primer cicle. Aquesta primera part finalitzarà amb la reflexió sobre la relació que hi ha entre la nostra pràctica diària i la normativa.


Orientacions de treball


1. Formeu grups de tres/quatre persones i relacioneu les dades de l'aspecte Què treballem del document Punt de partida amb els aspectes que hi fan referència del document Graella pel buidatge del claustre.

Completeu la graella del següent full de treball:


Full de treball Situem-nos


2. Compartiu amb tot el claustre el buidatge realitzat en els petits grups de treball.