Activitat 1. Currículum i orientacions

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Conèixer la normativa referent al primer cicle d'educació infantil. Document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.


 Descripció
Us proposem que realitzeu un buidatge d'aquells aspectes del document que fan referència a la metodologia, mitjançant una lectura compartida.


Orientacions de treball1. Llegiu el document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle, relacionant i anotant en la graella següent els aspectes metodològics que estan relacionats amb els aspectes clau.


2. Compartiu amb tot el claustre el vostre buidatge i recolliu la informació en la graella següent.


Materials