Fase 1: Fase inicial. Reflexió sobre la pràctica.
Durada orientativa de la fase: 6 hores

Objectius

  • Reflexionar a partir d’alguns documents i diferents dinàmiques de treball al voltant del concepte d'infant per fer-nos avançar en les nostres prioritats.
  • Contrastar la normativa amb la pràctica quotidiana.
  • Elaborar el document de punt de partida.


Les activitats que se’t proposaran seran de focalització, reflexió i debat.

Activitats

  • Activitat 1: Quin concepte d'infant tenim?
  • Activitat 2: Concepte d'infant i pràctica educativa.
  • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida".