Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Avaluar en què s'ha avançat respecte als tres objectius de l'itinerari.

1.Desenvolupar estratègies per orientar i guiar l'alumnat cap a un aprenentatge competencial.

2. Promoure en l'alumnat aprenentatges significatius: contextualitzats, funcionals i creatius.

3. Planificar per tal que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge de forma autònoma i reeixida.

  • Reflexionar sobre les evidències que determinen com sabem que estem assolint els objectius del l'itinerari.
  • Reflexionar, com a equip de mestres, sobre el que podeu fer a partir d'ara.
  • Determinar nous objectius per fer noves propostes de futur i poder progressar.
  • Valorar el procés seguit durant l'itinerari de la formació realitzada.

Activitats

  • Activitat 1: Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.
  • Activitat 2: Ens plantegem nous objectius.
  • Activitat 3: Valoració de l'itinerari de la formació.