Activitat 1. Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar quin és el grau d'assoliment dels objectius que ens vàrem marcar a l'inici de l'itinerari.
  • Mostrar els indicadors d'avaluació que es proposen a l'itinerari i enriquir-los.
  • Cercar evidències que determinen que cada indicador s'acompleix.


 Descripció
Una vegada acabada la Fase 3 de l'itinerari, anem a veure ara en quin moment ens trobem. Cal que analitzem, doncs, el grau d'assoliment dels objectius que ens vàrem marcar a l'inici de l'itinerari.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Estudieu la taula on apareixen els objectius, els criteris i les indicadors d'aquest itinerari. Els podeu enriquir amb les vostres propostes de criteris (Fase 2) i indicadors respecte a cadascun dels objectius. Valoreu quin ha estat el grau d'acompliment d'aquests indicadors mitjançant les evidències d'assoliment.Grup 2. Compartiu les vostres amb la resta de companys i companyes exposant les diferents aportacions sorgides. Reuniu totes les aportacions en un document únic i deseu-lo a la carpeta de formació.

Carpeta de formació