Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 35 horesObjectius

  • Planificar accions de manera coordinada per a la millora dels processos relacionats amb l'orientació educativa.
  • Dissenyar estratègies d’acció tutorial consensuades per l’equip docent que facilitin l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu.
  • Promoure l’autonomia de l’alumnat en la pròpia presa de decisions a través de l’acció orientadora.Blocs

  • Bloc 1: Objectius de l'acció tutorial del Pla d'Acollida del Centre.
  • Bloc 2: Continguts de l'acció tutorial del Pla d'Acollida del Centre.
  • Bloc 3: Orientació des dels ensenyaments.
  • Bloc 4: El seguiment del procés d'aprenentatge.
  • Bloc 5: La presa de decisions. I ara què?