Fase 3. Bloc 5. La presa de decisions. I ara què?
Durada orientativa del bloc: 3 hores

Situem-nos!

En els blocs anteriors s’ha treballat l’acompanyament de l’alumnat a través de l’acció tutorial i de l’orientació en el procés d’aprenentatge, primer mitjançant la incorporació d’activitats orientadores que es poden incloure en els diferents ensenyaments i, posteriorment, desenvolupant estratègies i recursos que permeten l’autorregulació de l'aprenentatge. Ara toca revisar quines accions es poden realitzar per tal d'acompanyar l'alumne en el procés de la presa de decisions. Així doncs, en aquest últim bloc reflexionarem sobre quines poden ser les activitats més adients relacionades amb la presa de decisions, i explorarem els recursos del nostre entorn, tant educatius com laborals, per tal d'incorporar-los a la carpeta per a l’orientació del nostre centre.

Què ens proposem en aquest bloc?

Reflexionar sobre quines activitats ja fem per tal d'ajudar els alumnes a prendre decisions relacionades amb els àmbits acadèmics i/o professionals i què podríem millorar. La confecció d'una Carpeta per a l’orientació esdevé un recurs molt interessant i útil.

Com ho farem?

Considerarem i valorarem les activitats que ja es fan al centre referides a l'acompanyament de l'alumne a l'hora de dissenyar el seu pla de futur, i en plantejarem de noves. Finalment realitzarem una cerca de recursos de l'entorn del centre per tal d'informar adequadament l'alumnat.

Activitats

  • Activitat 1: I ara què? Planifiquem activitats.
  • Activitat 2: La Carpeta per a l'orientació: quins recursos tenim al nostre abast?