Fase 3. Bloc 4. El seguiment del procés d'aprenentatge
Durada orientativa del bloc: 8 hores

Situem-nos!

En els blocs anteriors hem estudiat com podem integrar la pràctica de l’orientació educativa i de l’acció tutorial en l’acompanyament de l’alumne a través dels diversos ensenyaments. Així, continuant amb el procés autoregulador de l’alumne, el propòsit d’aquest bloc serà promoure el desenvolupament d'algunes estratègies i recursos que permetran a l'alumne revisar, comprendre i avaluar els seus propis processos d'aprenentatge i presa de decisions, no només en l’àmbit acadèmic, sinó també en el professional i personal. Cal ajudar l’alumne, com a persona adulta, a que sigui capaç de determinar els problemes que ha d’afrontar dia a dia, a que pensi quantes alternatives té per resoldre’l, sent conscient de les seves fortaleses i les seves debilitats, tant internes com externes i, finalment, que sigui capaç d’avaluar la seva actuació, és a dir, autoavaluar-se, a fi de prendre millors decisions en el futur. El treball de la competència d’aprendre a aprendre esdevé cabdal.

Què ens proposem en aquest bloc?

Proporcionar estratègies i recursos per tal de facilitar l’assoliment entre l’alumnat de la competència d’aprendre a aprendre.

Com ho farem?

En primer lloc deixarem palesa la importància de fomentar la reflexió, el pensament crític, entre l’alumnat, i la seva connexió amb la competència d’aprendre a aprendre. A continuació farem èmfasi en els processos autoavaluatius i, finalment, donarem a conèixer alguns instruments per a recollir evidències de l’autoavaluació.

Activitats

  • Activitat 1: La reflexió
  • Activitat 2: L’autoavaluació
  • Activitat 3: El recull d’evidències. El portafolis.