Activitat 3: Apliquem i valorem les nostres píndoles d'orientació educativa

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aplicar a l’aula la píndola dissenyada i posteriorment fer-ne la valoració.


 Descripció

Aquesta activitat constarà de dues fases. En primer lloc, aplicareu a l’aula la píndola que heu dissenyat i la valorareu mitjançant la utilització d’un diari d’aula. Posteriorment passareu a la segona fase de l’activitat, que consistirà en compartir amb la resta de mestres el resultat de l'aplicació de les píndoles dissenyades. Finalment, entre tots els docents, en fareu una valoració conjunta i la penjareu a la carpeta de formació.
Orientacions de treball1. Amb l'ajut i la guia del full de treball, feu la valoració de l'aplicació a l'aula de la píndola d'orientació.


Full de treballDiari d'aula2. En gran grup, comenteu els resultats de l'aplicació de la píndola. Recolliu la valoració a la Carpeta de formació.Carpeta de formació


Carpeta de formació Valoració