Activitat 2: La meva píndola d'orientació educativa

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Dissenyar una píndola d’orientació educativa que ajudi l’alumnat a reflexionar i projectar-se cap al futur. Aquesta activitat haurà d'estar inclosa en una de les vostres seqüències didàctiques.


 Descripció
En aquesta activitat, dissenyareu una píndola d’orientació educativa des d’un ensenyament. Podeu aprofitar qualsevol tema de classe. Podeu fer-ho individualment o en petits grups. Si ho feu individualment, podeu aprofitar qualsevol seqüència didàctica de la vostra matèria o nivell. Si ho feu en petits grups, podeu agrupar-vos per ensenyaments, nivells o àmbits i aprofitar qualsevol tema que pugueu treballar conjuntament. Després de compartir la vostra feina amb els companys,penjareu totes les píndoles dissenyades a la carpeta de formació.
Orientacions de treballPetit grup 1. Individualment o en petits grups (sempre i quan es tracti del mateix ensenyament, nivell o àmbit), dissenyeu una píndola d'orientació educativa, compartiu-la amb els companys i pengeu-la a la Carpeta de formació.
Cal penjar tants documents com píndoles s'hagin elaborat.

Document per a la carpeta de formació