Activitat 2: Continguts de l’acció tutorial (acompanyament) (II)

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Especificar els continguts l’acció tutorial (acompanyament) per a cada ensenyament del centre.


 Descripció
En aquesta activitat cada docent se centrarà cadascun dels ensenyaments que imparteix, identificant els continguts que cregui més convenient treballar segons les característiques de l’alumnat, tot tenint en compte els continguts seleccionats per a cada objectiu del PAT del centre en l'activitat anterior. Ha de procurar que tots els àmbits (personal, professional i acadèmic) quedin recollits.
Si aquest docent s’encarrega tot sol d’un ensenyament —com pot ser el cas de la llengua anglesa o francesa— no caldrà que participi en la següent posada en comú, per ensenyaments, de les propostes individuals. Finalment es compartiran en el Claustre totes les conclusions a les que s’ha arribat per ensenyaments.
Els acords quedadan recollits en el PAT del centre.Orientacions de treball


Individual 1. Individualment feu la tria dels continguts que tindreu en compte a l’hora de planificar l’acció tutorial en cadascun dels grups dels ensenyaments que impartiu. Podeu fer servir la relació de continguts o proposar-ne d’altres en funció de les necessitats del i característiques del tipus d’alumnat. Indiqueu també en quin moment del curs escolar els treballaríeu.

Aquest document us pot guiar en aquesta tasca:2. Amb els companys amb qui compartiu ensenyaments contrasteu la vostra selecció i arribeu a un consens.

3. Presenteu les vostres propostes a tot l’equip docent i enriquiu-les, si s’escau, amb les aportacions dels companys.


Materials de formació


Recull de continguts relacionats amb l’acompanyament