Fase 1: Fase inicial. Comencem!
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

- Familiaritzar-se amb l’estructura i la metodologia de l'itinerari.

- Fer explícit de forma col·lectiva en quin punt es troba el centre, és a dir, l’equip de docents, en relació al tema de l’orientació, i de la coordinació entre els docents a l'hora de planificar i dur a terme accions referides a aquest temaActivitats

  • Activitat 1: Quin és el valor de l'orientació en un centre de formació d'adults?
  • Activitat 2: El concepte actual d’orientació; parlen els experts
  • Activitat 3: Coincidim?
  • Activitat 4: L'orientació educativa, una tasca de tots?