Activitat 2: El concepte actual d'orientació educativa. Parlen els experts

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Evidenciar quin és actualment el concepte d’orientació dins de l’àmbit educatiu.


 Descripció
Us proposem la lectura d’un resum sobre el concepte d’orientació educativa. Inclou vàries definicions elaborades per diversos teòrics de l’educació; es tracta de trobar els punts comuns a totes, ja que us ajudaran posteriorment a comprovar si, la vostra orientació ideal els inclou. Els coordinadors disposen de les “solucions” (vegeu les Orientacions corresponents a aquesta activitat) a fi que puguin anar guiant el debat, afegint, si és necessari, nous elements.
Orientacions de treballIndividual 1.Llegiu el resum següent:


Material de formacióConcepte d'orientació educativa


Individual 2. Un cop llegit el text, de les quatre definicions, mireu de trobar els aspectes que puguin ser comuns a totes elles.


Petit grup 3. Comenteu ara les vostres respostes en parelles o petit grup (si s'escau)


Gran grup 4. Compartiu les vostres respostes amb tot el grup. El document resultant l'haureu de fer servir a l'activitat 3 d'aquesta Fase 1.