Autoria Materials Odissea "Cap a un centre orientador: l'acompanyament i la presa de decisions"

Aquests materials han estat elaborats al llarg del curs 2016-17 per un grup de treball coordinat per la Roser de Antonio i la Montse Milián (tècniques del Servei d’Orientació Curricular de l’Educació d’Adults) i format pels següents docents destinats en Centres de Formació d’Adults:

  • Eduard Piñero Nieto
  • Maria Dolors Torner Vives