Fase 3. Bloc 3. Família de seqüències competencials
Durada orientativa del bloc: 4 hores

Objectius

  • Entendre que seqüència didàctica no és una acció aïllada, sinó que forma part d’un procés més global, d’un cicle.
  • Analitzar famílies de seqüències model i contrastar-ho amb el que en diuen les veus dels experts.
  • Construir la pròpia família de seqüències a partir dels models i els referents teòrics de l’activitat anterior.

Activitats

  • Activitat 1: Situem-nos
  • Activitat 2: Analitzem famílies de seqüències
  • Activitat 3: Plantegem la nostra família de seqüències