Fase 3. Bloc 2. Seqüencies didàctiques competencials
Durada orientativa del bloc: 12 hores + 10 d'experimentació

Objectius

 • Reconèixer el grau de concreció dels objectius i relacionar-los amb la planificació de l'aula.
 • Extreure les característiques d'activitats i tasques competencials.
 • Comprendre i aplicar la dinàmica grupal en el model didàctic col·laboratiu.
 • Aprendre a relacionar de forma coherent els diferents elements d'una planificació d'aula: objectius, continguts, criteris d'avaluació, indicadors, activitats i tasques.
 • Dissenyar una seqüència didàctica competencial i portar-la a la pràctica
 • Observar de forma guiada i sistemàtica l'aplicació a l'aula de la seqüència.
 • Redefinir els aspectes de la programació que s'escaiguin a partir de l'observació i les conclusions.

Activitats

 • Activitat 1: Grans objectius?
 • Activitat 2: Dissenyem una tasca
 • Activitat 3: Els continguts de la seqüència
 • Activitat 4: Anem per feina; les activitats de la seqüència
 • Activitat 5: Dels objectiu funcionals als criteris d'avaluació
 • Activitat 6: Esmicolem els criteris d'avaluació en indicadors d'assoliment
 • Activitat 7: Anàlisi, Experimentació i Observació de la seqüència