Activitat 7. Anàlisi, Experimentació i Observació de la seqüència

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aplicar la seqüència a l'aula i observar-ne el desenvolupament.
  • Exposar les conclusions de l'observació.


 Descripció
Un cop definida la vostra seqüència didàctica caldrà dur-la a la pràctica. Abans planificareu l'observació per tal de facilitar la posterior reflexió sobre l'experiència i les conseqüents conclusions.


Orientacions de treball


Individual 1. Un cop finalitzada la vostra seqüència didàctica, i abans de dur-la a la pràctica, prepareu un document per tal de recollir l'observació de l'experiència:

- Definiu, individualment o en grup, què és el que voleu observar.
- Elaboreu un diari que reculli les vostres observacions. (Teniu un model en els materials de formació)
- Si treballeu en equip, feu una primera posada en comú el grup que apliqueu la mateixa seqüència.

Individual 3. Experimenteu la vostra seqüència didàctica i prepareu la presentació de l'experiència per compartir amb els vostres companys.

Individual 4. Organitzeu una sessió on cada professor/a o grup farà una breu exposició per compartir les conclusions un cop aplicada la seqüència a l’aula.

a. Planifiqueu el temps que disposeu per a cada exposició (màxim 10 minuts) Haureu d'elaborar una síntesi d'allò que us ha semblat significatiu.
b. El contingut de l'exposició estarà format com a mínim d'una breu presentació de la seqüència, de les observacions que heu fet, de les conclusions que heu tret i sobre tot de quina projecció de futur tenen aquestes conclusions en la vostra tasca docent.
c. Deseu a la Carpeta de formació les vostres presentacions de l'aplicació de la seqüència didàctica a l'aula.
MaterialsModel de diari d'aula / memòria de la posada en pràctica de la seqüència
Carpeta de formació