Activitat 6. Esmicolem els criteris d'avaluació en indicadors d'assoliment

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Formular els indicadors d'assoliment de les vostres seqüències didàctiques a partir dels seus criteris d'avaluació.


  • Finalitzar les vostres seqüències didàctiques.


 Descripció
Ja establerts els criteris d'avaluació de la nostra programació cal preguntar-se en quina mesura aquests s'assoleixen. Serà necessari definir una concreció als criteris mitjançant els indicadors d'assoliment.Orientacions de treball


Individual 1. Una vegada definits els criteris d'avaluació, com penseu que es veurà de forma tangible el grau d'acompliment d'aquests? és a dir, com sabreu que els criteris d'avaluació es compleixen i en quina mesura? A partir de la reflexió i de la lectura de la definició proposada en el full de treball, definiu els indicadors d'assoliment dels criteris d'avaluació de la vostra seqüència didàctica.Individual 2. Recolliu els objectius funcionals de la vostra seqüència didàctica, amb els criteris d'avaluació i els corresponents indicadors, en la graella proposada en el full de treball.
Individual 3. Ara ja podeu donar forma al document definitiu de la vostra seqüència didàctica. Un cop tingueu el document emplenat, apliqueu-hi les preguntes que trobareu al full de treball "Pauta d'avaluació". Aquesta tasca us ajudarà a comprovar si la vostra proposta d'activitats està ordenada seguint la pauta ESETE i si s'ajusta a les característiques que heu establert pel que respecta a les activitats competencials i els tipus d'agrupament.4. Intercanvieu les vostres seqüències ja revisades per vosaltres amb els vostres companys i companyes aplicant la guia de del document "pauta d'avaluació". Totes les aportacions serviran per enriquir la vostra feina i acabar de tancar la vostra seqüència. Finalment deseu-la a la carpeta de formació.


Materials
Carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació