Activitat 5. Dels objectius funcionals als criteris d'avaluació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Formular criteris d’avaluació a partir dels objectius funcionals de les seqüencies didàctiques.


 Descripció
Una vegada definits els objectius funcionals de les vostres seqüències didàctiques és necessari saber si s'assoleixen aquests objectius de millora mitjançant la seva avaluació; per aquest motiu cal establir uns criteris d'avaluació que ens mostrin el grau d’excel·lència del que es pretén avaluar.

Prenent com a punt de partida la definició de l'Olga Esteve sobre què són els criteris d'avaluació, us qüestionareu per a què us serveix formular aquests criteris a les nostres seqüències didàctiques.

Posteriorment, elaborareu els criteris d'avaluació propis dels objectius funcionals definits a la vostra seqüència didàctica.
Orientacions de treball


Individual 1. Partint de la definició de l'Olga Esteve sobre què són els criteris d'avaluació, qüestioneu-vos per a què us serveix formular aquests criteris a les vostres seqüències didàctiques. Elaborareu els criteris d'avaluació propis dels objectius funcionals definits a la vostra seqüència didàctica.(Consulta el material de treball)Individual 2. Compartiu amb els companys els criteris d'avaluació de les vostres seqüències didàctiques.
Materials