Activitat 4. Anem per feina; les activitats de la seqüència

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Aprofundir en la descripció de les activitats competencials.
  • Dissenyar les activitats de la seqüència tenint en compte les característiques d'una activitat competencial (document creat a l'activitat 3).
  • Comprendre i aplicar al disseny diferents dinàmiques grupals en funció del grup i dels objectius de la seqüència.


 Descripció
A partir de la lectura d'alguns documents teòrics reflexionareu sobre diferents dinàmiques grupals i dissenyareu les activitats de la vostra seqüència.
Orientacions de treball


Individual 1. Organitzeu-vos en tres grups i repartiu els tres documents sobre agrupaments, un per a cada grup. Llegiu-los i extraieu les conclusions que us semblin importants a l'hora de decidir les dinàmiques grupals de la vostra seqüència.Individual 2. Poseu en comú les vostres conclusions i consensueu les possibilitats dels diferents agrupaments en una seqüència d'activitats.Individual 3. Ara ja podeu començar a triar i dissenyar les activitats de la vostra seqüència. Abans de fer-ho reflexioneu sobre els punts següents:

a) Plantegeu-vos les preguntes:


• Quines ajudes anireu donant a l'alumnat per apropiar-se dels continguts necessaris i assolir l'objectiu funcional de la seqüència?

• Reuneixen les característiques d'una tasca o activitat competencial?

• Hi ha diferents tipus d'agrupaments (individual, grupal, homogeni, heterogeni)?b) Recordeu ara el passos 4 i 5 del document Cinc passos per dissenyar una seqüencia d'activitats

c) I reviseu també què és una seqüència d'activitats i perquè l'anomenem seqüència:


Una seqüència d'activitats és més que un recull o conjunt de tasques.

La paraula seqüència fa referència a un cert ordre. El tipus d'activitats és important. Ja hem vist les característiques que han de tenir per ser considerades competencials. Pero el procés de construcció dels coneixements necessita i preveu a més una connexió amb la ZDP (zona de desenvolupament proper) i una interrelació entre les activitats, és a dir, un cert ordre.

Recordeu el treball sobre el bastiment realitzat al bloc 1 de la fase 3.

Quan planifiquem una seqüència didàctica, aquesta ha de seguir el procés següent:

(E) EXPERIMENTACIÓ: treballar a partir de les experiències personals. Activar els coneixements previs de manera contextualitzada (penseu que els alumnes adults porten un bagatge de vida molt ric i variat).
(S) ESTRUCTURA: estructurar i esquematitzar els coneixements previs, buscar coincidències i agrupar.
(E) EMMARCA: recollir, posar en comú i relacionar els coneixements previs. Contextualitzar per fer el pont cap als continguts.
(T) TEORITZA: afegir coneixements teòrics procedents d'experts (explicacions del docent, consulta al dossier o textos, etc.)
(E) EXPERIMENTACIÓ 2: aplicar a la vida real una experimentació enriquida de les experiències de tots i de la teoria introduïda.Individual 4. Un cop feta la reflexió al voltant dels tres punts proposats ja podeu completar la vostra seqüència amb el disseny de les activitats.


MaterialsDocuments sobre agrupaments
  • Introducció General dinàmiques grupals

Dinàmiques grupals

  • Treballem amb diversitat de constel·lacions grupals

Constel·lacions grupals

  • Treball paral·lelament amb la vessant individual i grupal

Treball individual i grupal
Full de treball