Activitat 3. Els continguts de la seqüència

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Comprendre el paper dels continguts en una seqüència competencial.
  • Seleccionar els continguts de la pròpia seqüència relacionats amb la tasca i l'objectiu funcional del qual partim.


 Descripció
A partir de la reflexió sobre l'objectiu funcional i la tasca final que heu proposat a l'activitat anterior, i la lectura del punt 3 del document "Cinc passos per a dissenyar una seqüència didàctica", seleccionareu els continguts de la vostra seqüència.

A més, com a pas previ al disseny de les activitats de la vostra seqüència, haureu de reflexionar sobre les característiques que han de tenir les activitats competencials, a partir de l'article d'en Xavier Villella, Enriquiment competencial de tasques pobres.Orientacions de treball


Individual 1. Treball individual (opcionalment es pot dur a terme en petit grup, format pels docents que aplicaran la seqüència).

Plantegeu-vos les preguntes següents en relació a la vostra seqüència.

• Quin és l'objectiu de la seqüència: què ha de ser capaç de fer l'alumnat en acabar la seqüència?
• Quina és la tasca?
• Com es relaciona aquesta tasca amb l’objectiu de la seqüència?
• Què necessita saber, saber fer (continguts) l’alumne per realitzar la tasca, és a dir, assolir l'objectiu de la seqüència?

Consulteu el punt 3 del document Cinc passos per dissenyar una seqüència didàctica. D'aquesta manera penseu quin són els continguts de la vostra seqüència, és a dir, què necessita saber i saber fer l'alumne per realitzar la tasca final amb èxit? Recupereu el full de treball de l'activitat 2, i preneu nota dels continguts.


Parelles o petit grup 2. Llegiu el document "Enriquiment competencial de tasques pobres" de Xavier Vilella. Extraieu de la lectura almenys 5 característiques que ha de tenir una activitat per ser competencial.


Individual 3. Treball individual (opcionalment es pot dur a terme en petit grup, format pels docents que aplicaran la seqüència. Recupereu el document fet a l'activitat 2 del Bloc 2, i determineu el continguts de la vostra seqüència, és a dir, què ha de saber i saber fer l'alumne per tal de realitzar la tasca final amb èxit.


Parelles o petit grup 3. Poseu en comú les característiques que heu destacat i elaboreu un document on es recullin les que considereu més importants amb el nom:Característiques que ha de tenir una activitat per ser competencialMaterialsCinc passos per dissenyar una seqüència didàctica

Enriquiment de tasques pobres.Xavier Vilella

Carpeta de formació