Fase 3: Fase de construcció i experimentació.
Durada orientativa de la fase:
- construcció: 18 hores (6 hores cada objectiu).

- experimentació: 17 hores.

Amb aquesta fase entreu en el nucli del treball de l'itinerari. En ella s’aborden els seus tres objectius:

Objectius

  • Utilitzar l’avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l’aula.
  • Elaborar tasques i estratègies d’avaluació competencials.
  • Identificar i aplicar les possibilitats de l’avaluació com a eina d'orientació cap a l’aprenentatge.Els tres blocs que la componen tenen un fort contingut reflexiu i pràctic:

  • S’estimula la curiositat per conèixer els trets de l’avaluació competencial i aplicar-ne les seves tècniques.
  • S'avança cap a un enfocament competencial de les tasques d’avaluació.
  • S'impulsa una major participació de l’alumnat en el procés d’avaluació. En diversos moments al llarg de la fase s'experimenten propostes concretes a l'aula (es dissenyen, es porten a classe i es valoren) i s'assoleixen unes conclusions per impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.Blocs

  • Bloc 1: L’avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l’aula
  • Bloc 2: Tasques i estratègies d’avaluació competencial.
  • Bloc 3: L’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge