.

Fase 3. Bloc 3. L’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge
Durada orientativa del bloc:6 hores

Situem-nos!

Hem acabat el bloc 2 que pretenia ensenyar-nos a elaborar tasques i estratègies d’avaluació competencial. Ara ens disposem a emprendre el bloc 3 on aprendrem a identificar i aplicar les possibilitats de l’avaluació com a eina d’orientació cap a l’aprenentatge.

Què ens proposem en aquest bloc?

Per començar us convidem a reflexionar sobre les imatges que us presentem tot seguit, partint de les seves respectives preguntes:

IMATGE 1

Qui podria ser en aquesta imatge el/la docent i qui l’alumne/a?

EXPLICACIÓ La figura que correspon al docent és major perquè és ell qui guia i ajuda l’alumne a avançar. No obstant això, podem interpretar aquesta imatge fent referència al “poder o control” que un exerceix sobre l’altre en el procés d’aprenentatge. En aquest sentit convé replantejar-se l’asimetria entre ambdues figures. La diferència de tamany no s’igualarà si el professorat no comença a traspassar a l’alumnat el control sobre aquest procés, un control que resideix en la manera com el primer avalua a aquest últim.

IMATGE 2

Què succeeix amb aquestes dues línies? Per què divergeixen?

EXPLICACIÓ El professorat i l’alumnat treballen junts per assolir uns objectius, però el currículum “ocult” de l’alumne, unit al fet que no percebi realment com a seus els objectius d’aprenentatge del docent, és la causa que els seus camins siguin divergents. Això implica que el professor hagi d’ajudar els alumnes a comprendre i “fer seus” els objectius establerts a priori. No n’hi ha prou en explicar els objectius a l’inici de cada unitat didàctica, això comporta un treball específic que ha de plasmar-se per escrit.

IMATGE 3

I per què ara els camins sí convergeixen?

EXPLICACIÓ: Aquesta darrera imatge pretén reflectir un concepte d’avaluació segons el qual aquesta s’entén com a “instrument d’aprenentatge per a l’alumne”. D’acord amb això, professorat i alumnes recorren junts un mateix camí. El docent comparteix des del començament els objectius amb els alumnes, de manera que ells sàpiguen en tot moment què s’espera d’ells i puguin definir, juntament amb el docent, els criteris d’avaluació i cercar a partir d’ells les evidències de progrés.

Trobareu aquesta informació a: Capítulo VII. Evaluación y autonomía: caminos que convergen. (Olga Esteve y Francesc Fernández)

Així doncs, la proposta que presentem en aquesta Fase parteix del concepte d’avaluació exposat en aquestes imatges, ja que aquest tipus d’avaluació ens ajudarà a orientar l’aprenentatge i fomentar-ne la seva autoregulació

Com ho farem?

En primer lloc, ens familiaritzarem amb graelles d’autoregulació i autoavaluació que ens ajudin a compartir i autoavaluar els criteris i indicadors. A la segona activitat durem a la pràctica tot el que hem elaborat, no només en aquesta fase, sinó incorporant tot el que s’havia fet a les anteriors. Acabarem el bloc coavaluant les nostres pròpies tasques i posant en comú les nostres valoracions per tal d’establir conclusions comunes que ens ajudin a avançar.Activitats

  • Activitat 1: Com podem ajudar l’alumne a monitoritzar-se i autoavaluar-se.
  • Activitat 2: Duguem-ho a la pràctica.
  • Activitat 3: Presentació de l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula.
  • Activitat 4: Coavaluació de les tasques.