Activitat 3. Compartim l'aplicació de la nostra tasca d'avaluació.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir les observacions fetes en l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula i les nostres conclusions


 Descripció
En aquesta activitat heu de compartir tot allò que us sembli més rellevant referent a l’aplicació de la vostra tasca d’avaluació.

En primer lloc, de totes les anotacions que vau recollir en el vostre diari, seleccionareu aquelles que vulgueu compartir amb el grup per la seva especial rellevància i perquè us ajudin com a memòria i conclusió de la vostra experiència.

Seguidament cadascú de vosaltres farà una breu exposició de l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula, ajudant-vos de les anotacions anteriors.

Finalment, en gran grup fareu una posada en comú per tal de reflexionar sobre la utilitat d’aquest tipus d’avaluació.
Orientacions de treball


Individual 1. Seleccioneu del vostre diari les anotacions que vulgueu compartir amb el grup per la seva especial rellevància i perquè us ajudin com a memòria i conclusió de la vostra experiència. Pot contenir qualsevol tipus d’observació que hagis fet a l’aula: cares espontànies de l’alumnat, comentaris entre ells, dinàmiques observades diferents a les habituals…

Gran grup2. Feu una posada en comú per tal de reflexionar sobre la utilitat d’aquest tipus d’avaluació.


Full de treball