Activitat 2. Duguem-ho a la pràctica.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Experimentar l’aplicació pràctica de la tasca d’avaluació amb les graelles de monitorització de l’aprenentatge i autoavaluació.


 Descripció
Aquesta activitat ha de servir perquè cada mestre, individualment, pugui dur a la pràctica tot el que ha fet fins ara.

Per començar, cada mestre ha de recuperar la tasca que va elaborar al bloc anterior i les seves graelles de monitorització i autoavaluació elaborades en l’activitat anterior.

Seguidament cada mestre haurà de dur-la a la pràctica.

Per tal de facilitar-ne l’observació i seguiment, elaboraran un DIARI D’AULA. Poden utilitzar les preguntes que apareixen en el full de treball i elaborar-ne de pròpies. Aquest diari d’aula anirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Individual 1. Recordeu que al bloc 2 vàreu elaborar una tasca d’avaluació. Ara és l’hora de portar-la a la pràctica incorporant-hi tot el que hem aprés en aquest tercer bloc, és a dir, les graelles de monitorització i autoavaluació que us han d’ajudar a compartir amb l’alumnat els criteris i indicadors d’assoliment, així com a dur a terme l’autoavaluació.
Elabora UN DIARI D’AULA que t’ajudi a fer-ne el seguiment. Pots prendre com a model el que se’t proposa en el full de treball.


Preguntes que us poden ajudar a construir el nostre diari d’aula i memòria de l’aplicació de la tasca d’avaluació (respongueu les que trobeu més interessants):

1. Un cop compartits els criteris i indicadors amb l'alumnat, quina ha estat la seva resposta? El grau de participació ha estat com sempre, major o menor?

2. Com ha funcionat l’auto-avaluació o la co-avaluació? Hi ha hagut discrepàncies entre la l’autoavaluació i l’avaluació feta pel docent? Quina ha estat l’actitud de l’alumne en l’autoavaluació?

3. Quins imprevistos o sorpreses t'han sorgit en l'elaboració i implementació de la tasca? Has trobat alguna dificultat?

4. Ha estat útil preparar la tasca d’avaluació d'aquesta manera? Què t’ha aportat?

5. Les pautes de la tasca han estat suficients? Per què?

7. Després de l’aplicació, en què creus que es podria millorar aquesta tasca d’avaluació?

8. Com t’has sentit treballant amb aquesta forma d’organitzar les sessions d’aula?

9. Què creus que pots incorporar a la teva pràctica que no feies abans?
Individual 2. Un cop portat a la pràctica heu de guardar a la carpeta de formació tants diaris d'aula com hagueu confeccionat.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació