Activitat 1. Com podem ajudar l’alumne a monitoritzar-se i autoavaluar-se.. .

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Ajudar l’alumne a monitoritzar-se a l’inici i durant la tasca a partir del treball amb els criteris i els indicadors d’assoliment i a autoavaluar-se al final d’aquesta.


 Descripció La Neus SanMartí, en el seu llibre 10 ideas clave Evaluar para aprender ens parla de la importància d’aprendre a autoavaluar-se:

“Para ello es necesario que los alumnos se apropien: De los objectivos de aprendizaje, de las estrategias de pensamiento y de acción aplicables para dar respuesta a las tareas presentadas; y de los criterios de evaluación. Los alumnos que mejor aprenden son los que saben detectar y regular ellos mismos sus dificultades y pedir ajuda para superarlas”

Una estratègia per promoure la regulació i afavorir l’autonomia de l’alumnat és la utilització de pautes d’autoregulació i autoavaluació com a instrument d’avaluació.

Aquest tipus de pautes són aptes:
a) per al seu ús com a avaluació inicial (diagnòstica: Què sóc capaç de fer ja, per endavant?)
b) per al seu ús com a instrument de monitorització durant la tasca.
c) per al seu ús com a instrument d'avaluació després de la tasca.

En qualsevol cas han d'ajudar l'alumne a realitzar la tasca amb èxit!!! En primer lloc observarem algunes pautes per poder utilitzar-les com a model.Orientacions de treball


1. Llegiu individualment el document "Cap a una avaluació compartida", de l’Olga Esteve i fixeu-vos en les pautes de monitorització de l’aprenentatge que hi apareixen.


Parelles 2. A continuació, per parelles, a partir dels criteris i indicadors d’assoliment que vau elaborar al Bloc 2, i prenent com a model les pautes que heu trobat al text anterior de l’Olga Esteve, construïu una graella que guiï els alumnes durant el desenvolupament de la vostra tasca i els ajudi a autoavaluar-se.


Gran grup 3. Feu una posada en comú de les graelles per tal de reflexionar sobre la seva utilitat.Reflexionem:


1. Creus que et pot servir com a avaluació inicial?


2. Creus que pot ajudar a l'alumne a realitzar a tasca amb èxit? Per què?


3. Creus que és un instrument d'avaluació útil després de la tasca? Per què?


Materials
  • 10 idees clau per avaluar per aprendre (Neus Sanmartí)