Fase 3. Bloc 2. Tasques i estratègies d’avaluació competencial
Durada orientativa del bloc: 6 horesSituem-nos!

Ja hem acabat el bloc 1 “L’avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l’aula” on hem après a definir criteris d’avaluació i indicadors d’assoliment.

Ara planificarem una tasca d’avaluació competencial.Què ens proposem en aquest bloc?

Si volem avaluar les capacitats i no els coneixements necessitem elaborar tasques d’avaluació que les avaluïn. Per tant en aquest Bloc ens proposem elaborar una tasca d’avaluació competencial per dur-la a terme a la pràctica.Com ho farem?

En primer lloc, partirem de la programació / unitat didàctica seleccionada al bloc 1 i enquadrarem en una graella els objectius, els criteris d’avaluació i els indicadors d’assoliment que vam elaborar. Així tindrem una visió global i clara de tots aquests elements i, al mateix temps, visualitzarem la relació que s’estableix entre ells.

Seguidament aprendrem a comprovar la funcionalitat d’una tasca d’avaluació a partir de l’anàlisi d’una tasca model, per anar introduint millores.

Finalment, acabarem el bloc elaborant una tasca d’avaluació real, per poder-la posar en pràctica a l’aula en el Bloc 3.Activitats

  • Activitat 1: Criteris i indicadors
  • Activitat 2: Una tasca d’avaluació
  • Activitat 3: La meva tasca d’avaluació