Fase 3. Bloc 1. L’avaluació com a element que ens ajuda a planificar el treball a l’aula
Durada orientativa del bloc: 6 hores


Situem-nos!

Ja hem acabat la fase de planificació on hem pogut observar com es relacionen els objectius i l'avaluació del propi itinerari. Ara cal aplicar-nos a nosaltres mateixos una mirada crítica per veure com formulem els nostres objectius a les nostres programacions i, sobretot, com lliguem aquests objectius a l'avaluació.

Així, doncs, ens disposem a emprendre la fase de construcció i experimentació, que constitueix el nucli de l’itinerari.


Què ens proposem en aquest bloc?

Tenint en compte els objectius ja presentats en la fase anterior es pretén que adrecem una nova mirada a l'avaluació fent-ho des de l’enfocament competencial. Per això, redefinirem els objectius de les nostres programacions i planificarem els seus criteris d'avaluació, juntament amb els indicadors d'assoliment.


Com ho farem?

En primer lloc, per introduir-nos en la mirada de l'avaluació com a guia d'aprenentatge, és important fer una anàlisi de les nostres pròpies pràctiques d'avaluació.

La segona activitat, fruit de les conclusions extretes de l'exercici anterior, ens permetrà veure on ens situem respecte a l'avaluació, adonant-nos si estem més propers a l'avaluació de continguts o l'avaluació de competències.

A continuació, tot partint d'una pràctica d'avaluació pròpia (algun exemple de document que ens serveixi per avaluar els nostres alumnes), analitzarem els seus objectius i els reformularem, si cal, des d'una vessant més competencial.

A més de definir uns objectius funcionals de millora, cal avaluar en quina mesura són assolits pels nostres alumnes. Per aquest motiu, la tasca de la quarta activitat serà definir els Criteris d'Avaluació de la nostra pràctica d'avaluació

Finalment, acabarem el bloc esmicolant els criteris d'avaluació mitjançant els indicadors d'assoliment; es tracta d'una eina que ens permetrà fer observable i mesurable la nostra avaluació.


Activitats

  • Activitat 1: Com avaluem als nostres alumnes?
  • Activitat 2: On em situo? Avalues per continguts o per competències?
  • Activitat 3: Formulem els objectius en termes de competències
  • Activitat 4: Dels objectius funcionals als criteris d'avaluació
  • Activitat 5: Esmicolem els criteris d'avaluació en indicadors d'assoliment