Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació.

Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Acordar els aspectes a millorar de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO a partir de les conclusions obtingudes en les diferents experimentacions.
  • Consensuar com introduir aquests objectius de milloracanvis en el projecte educatiu de centre i a les programacions del curs següent.
  • Fer una valoració conjunta de l’experimentació a l’aula.
  • Avaluar el desenvolupament de la formació interna de centre.

Activitats

  • Activitat 1: Formulació d’objectius de millora de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?