Activitat 2. Què podem fer per anar més enllà?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer una valoració durant la realització de l’itinerari.
  • Fer una valoració del tipus de formació.


 Descripció
Us proposem debatre sobre l’experiència formativa que s’ha dut a terme per tal de plantejar noves formacions en un futur o altres alternatives que complementin l’experiència realitzada.
Orientacions de treball1. 1. Individualment feu una valoració de l’experiència formativa a partir de les preguntes següents:

  • Et sembla útil com a proposta formativa de centre? Per què?
  • T’animaries a repetir l’experiència basada en un altre aspecte docent? En cas afirmatiu, faries alguna cosa diferent? Quina i per què?
  • Com valores els resultats com a docent?
  • Creus que has experimentat algun canvi en relació amb el vostre punt de partida?


2. Debateu sobre les preguntes de valoració de l’experiència del pas 1 i anoteu en un document únic els comentaris coincidents i que siguin importants de cara a plantejar noves formacions en un futur o altres alternatives que complementin l’experiència realitzada.Materials


Document per a la carpeta de formació