Fase 3: Fase de construcció i experimentació

Durada orientativa del bloc: 25 horesObjectius

  • Concretar individualment els objectius de la indagació a l’aula.
  • Formular les preguntes de recerca en relació amb els objectius d’indagació.
  • Dissenyar el procés d’investigació a l’aula.
  • Conèixer diferents eines de recollida i anàlisi de dades.
  • Experimentar el procés d’investigació a l’aula.
  • Formular conclusions que responguin a l’objectiu de la recerca plantejada.

Blocs

  • Bloc 1: Planifiquem i dissenyem l’experimentació
  • Bloc 2: Experimentem
  • Bloc 3: Compartim els resultats de la indagació i formulem conclusions