Activitat 2. Conclusions. Què i com podem millorar?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Formular conclusions a partir dels resultats obtingutsa l’experimentació.
  • Compartir les conclusions amb els companys.
  • Recollir i categoritzar les conclusions de totes les experimentacions en un únic document.


 Descripció Us proposem formular i presentar les conclusions de cada experimentació per compartir-les i recollir-les posteriorment en un document comú que servirà de punt de partida per a la fase següent i última de la FIC.
Orientacions de treball1. Presentació de les conclusions de cada experimentació.

2. Recolliu les conclusions en un únic document i categoritzeu-les segons.

  • Conclusions per a l’ensenyament de l’expressió i interacció oral
  • Conclusions per a l’aprenentatge de l’expressió i interacció oral

3. Busqueu altres subcategories dins dels dos grups anteriors que puguin ajudar-vos en l’elaboració d’objectius de millora per al vostre centre.