Activitat 1. Posada en comú de l’experimentació: presentació de resultats

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Presentar l’experimentació completa.
  • Compartir els resultats obtinguts.


 Descripció Us proposem posar en comú l’experimentació completa que us ajudarà a presentar, compartir i debatre els resultats amb la resta de companys. Aquesta activitat us ajudarà a focalitzar l’atenció en els resultats que siguin rellevants de cara a extreure conclusions de l’experimentació que es proposa en l’ activitatsegüent d’aquest bloc.
Orientacions de treball1. Exposeu als companys el procés de l’experimentació i els resultats que n’hàgiu obtingut.


2. Debateu quins resultats de les diferents experimentacions a l’aula són rellevants per a la formulació de conclusions.