Activitat 1. Seguiment del cicle d’experimentació a l’aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir la posada en pràctica del pla d’acció de l’experimentació que és diferent en cada participant.


 Descripció Us proposem aquesta activitat de seguiment de l’experimentació a l’aula que, tot i ser diferent en cada participant, és important compartir amb la resta de companys per tal de resoldre dubtes en la implementació de l’experimentació, verbalitzar davant els companys observacions arran de l’experimentació a la pròpia aula i plantejar-se si cal recollir més dades per tal d’il•lustrar els resultats que es van obtenint.
Orientacions de treballIndividual 1. Exposeu als altres companys els punts següents:

  • Pregunta de recerca
  • Pla d’acció proposat
  • En quin punt d’aquest procés et trobes
  • Aspectes positius i aspectes a replantejar
  • Dades recollides
  • Preguntes o dubtes que vols compartir

Petit grup 2. A partir de les diferents qüestions que han sorgit en el pas 1, contesteu i debateu al voltant de les preguntes següents:

  • El que observeu a partir de les dades recollides us pot portar a plantejar canvis?
  • Creieu que necessiteu recollir més dades?