Activitat 2. Com ho faré?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Familiaritzar-se amb diferents instruments de recerca.
  • Triar l’instrument de recerca més adequat a la indagació a l’aula que es durà a terme.


 Descripció Us proposem conèixer diferents instruments de recerca que serviran per documentar el procés d’experimentació i per fer visibles els resultats de l’experimentació que en el bloc 3 us ajudaran a extreure conclusions.
Orientacions de treball1. Contesteu individualment les preguntes següents:

  • Quins instruments coneixeu per fer observacions a l’aula o recollir dades?
  • Quan i com els heu fet servir?
  • Quina valoració en feu? Què us ha aportat?
  • Heu canviat alguna cosa arran dels resultats que us han proporcionat?

2. Comenteu les respostes del punt 1 amb la resta de companys.

3. Trieu quina és l’eina més adequada per documentar la indagació que us heu plantejat a l’activitat 1 i justifiqueu la tria a la resta de companys.