Fase 2: Fase de planificació: Planificació de les propostes per experimentar. Què fem en relació amb el currículum? Com ho fem?

Durada orientativa de la fase: 10-12 hores

Objectius

  • Iniciar una reflexió sobre la pràctica docent en relació a l’expressió i la interacció oral.
  • Analitzar com es concreten els objectius curriculars d’aquesta destresa a l’aula.
  • Relacionar les actuacions d’alumnes de cada nivell amb els objectius del currículum a les EOI per tal d’identificar-ne els aspectes a millorar.
  • Elaborar criteris per identificar i/o crear tasques per a la millora de l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta destresa.

Activitats

  • Activitat 1: Pas del currículum a l’aula. Primeres reflexions.
  • Activitat 2: Visionat i anàlisi d’actuacions.
  • Activitat 3: Intercanvi de propostes didàctiques.
  • Activitat 4: Lectura i comentari d’articles.