Activitat 4. Lectura i comentari d’articles.

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Contrastar teoria i pràctica per enriquir la pròpia pràctica.
  • Completar els descriptors elaborats a l’activitat 3 amb idees extretes de diferents articles teòrics.

Descripció Us proposem que llegiu uns articles de teoria i que els exposeu als vostres companys per poder completar les idees que heu recollit a l’activitat 3.Orientacions de treball


1. Llegiu un dels articles proposats pel coordinador i completeu la primera part (ABANS de la lectura) i la segona part (DURANT la lectura) de la fitxa de lectura.

2. Agrupeu-vos amb els altres companys que han llegit el mateix article i comenteu la tercera part de la fitxa de lectura (DESPRÉS de la lectura).


3. Exposeu les idees més rellevants del vostre article a la resta de participants. Reviseu el document elaborat a l’activitat 3 (Graella per recollir descriptors d’una bona tasca) i completeu-lo a partir de les aportacions dels diferents articles.

4. Responeu individualment les tres preguntes següents plantejades a la fitxa de lectura (document a “Materials”)

  • Què m’emporto jo?
  • Què m’aporta a la meva pràctica?
  • Què vull incorporar, canviar o transformar?

5. Compartiu les respostes a les preguntes anteriors amb la resta de companys, en petits grups.
Materials