Activitat 1. Pas del currículum a l’aula. Primeres reflexions.

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Copsar quina concreció del currículum es materialitza a l’aula.
  • Reflexionar sobre la pròpia experiència docent en relació amb el treball de l’expressió i interacció oral a l’aula.
  • Recollir informació d’altres companys sobre aspectes de la pràctica docent i contrastar-la amb la pròpia.
  • Definir aspectes de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO que seran objecte d’estudi i indagació posterior.

Descripció Us proposem reflexionar i debatre al voltant de tres preguntes sobre el treball a l’aula de l’expressió i la interacció oral.Orientacions de treball


1. Contesteu individualment les preguntes següents:

  • Quin pes té el treball de l’EIO a la teva aula?
  • Observes alguna mancança quant al treball d’aquesta destresa a l’aula? De quin tipus?
  • Quina valoració qualitativa fas en observar el que van assolint els teus alumnes en EIO?

2. Compartiu les respostes en petits grups i categoritzeu-les, llistant els temes que han sorgit en el debat. Recolliu-los en un document conjunt (graella).

3. Poseu en comú els temes amb la resta de grups.Materials


Document per a la carpeta de formació